Vår styrelse

Fastighetsentreprenörernas styrelse består av ordförande, ledamöter och suppleanter. Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år.

 • Björn Thelning, Ordförande
  RIBA AB

 • Jan Peterson, Ledamot
  L & T FM AB

 • Jan Ström, Ledamot
  LeaseGreen AB

 • Patrik Levy, Ledamot
  Fastighetsägarna Service AB

 • Peter Almroth, Ledamot
  Driftia AB

 • 1

Utöver styrelsens ideella arbete, så har föreningen anlitat Bertil Westerlund som talesperson samt Thérése Lindroos avseende administration.

Föreningsstyrelsen ska:
• Verkställa beslut som föreningsstämman fattat
• Arbeta för att främja föreningens syfte
• Se till att föreningen har en tillfredsställande organisation, att föreningens bokföring sköts på ett bra vis, att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt liksom att föreningen har behörig kontroll på detta
• Bevaka avtalsfrågor inom verksamhetsområdet
• Utarbeta en årlig aktivitetsplan för föreningen