Som partner till Fastighetsentreprenörerna, så kan du logga in med dina inloggningsuppgifter och ta del av Fastighetsindex, Ramavtal m.m. Vi har även öppna dokument som alla kan ta del utav, dessa finns under rubriken Öppna dokument.

Öppna dokument

• Våra stadgar
Metodbeskrivning Fastighetsindex
Presentation av Elsäkerhetslagen