Vår styrelse

Fastighetsentreprenörernas styrelse består av ordförande, ledamöter och suppleanter. Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år.

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson, Ordförande
Newsec Property Asset Management Sweden AB

Peter Almroth, Ledamot
Driftia AB

Joakim Blomberg

Joakim Blomberg, Ledamot
FSS Fastighetsservice AB

Liana-svartvit-red

Liana Henjer, Ledamot
Bravida Sverige AB

Utöver styrelsens ideella arbete, så har föreningen anlitat Thérése Lindroos avseende administration.

Föreningsstyrelsen ska:
• Verkställa beslut som föreningsstämman fattat
• Arbeta för att främja föreningens syfte
• Se till att föreningen har en tillfredsställande organisation, att föreningens bokföring sköts på ett bra vis, att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt liksom att föreningen har behörig kontroll på detta
• Bevaka avtalsfrågor inom verksamhetsområdet
• Utarbeta en årlig aktivitetsplan för föreningen

Inloggning