Vår styrelse

Fastighetsentreprenörernas styrelse består av ordförande, ledamöter och suppleanter. Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år.

 
Utöver styrelsens ideella arbete, så har föreningen anlitat Bertil Westerlund som talesperson samt Thérése Lindroos avseende administration.

Föreningsstyrelsen ska:
• Verkställa beslut som föreningsstämman fattat
• Arbeta för att främja föreningens syfte
• Se till att föreningen har en tillfredsställande organisation, att föreningens bokföring sköts på ett bra vis, att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt liksom att föreningen har behörig kontroll på detta
• Bevaka avtalsfrågor inom verksamhetsområdet
• Utarbeta en årlig aktivitetsplan för föreningen