Vår styrelse

Fastighetsentreprenörernas styrelse består av ordförande, ledamöter och suppleanter. Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år.

Patrik Levy, Ordförande
Fastighetsägarna Service AB

Peter Almroth, Ledamot
Driftia AB

Henrik Gustafsson, Ledamot
Coor Service Management AB

Liana Henjer, Ledamot
Bravida Sverige AB

Patrik Malm, Ledamot
Free2Move AB

Jan Peterson, Ledamot
L & T FM AB

Utöver styrelsens ideella arbete, så har föreningen anlitat Thérése Lindroos avseende administration.

Föreningsstyrelsen ska:
• Verkställa beslut som föreningsstämman fattat
• Arbeta för att främja föreningens syfte
• Se till att föreningen har en tillfredsställande organisation, att föreningens bokföring sköts på ett bra vis, att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt liksom att föreningen har behörig kontroll på detta
• Bevaka avtalsfrågor inom verksamhetsområdet
• Utarbeta en årlig aktivitetsplan för föreningen

Inloggning