Vision och Mission

Fastighetsentreprenörerna är en värderingsstyrd branschorganisation som genom värdeorden Framtid, Öppenhet och Respekt ska förstå vad som är betydelsefullt för fastighetsägare och våra partners. Vidare skall Fastighetsentreprenörerna skapa en rättvis marknad och tillföra en ökad kunskap till branschen för de tjänster som våra partners tillhandahåller. Vi ska vara den centrala motorn genom att långsiktigt verka för branschens utveckling och värna om framtidens talanger.


Mission

Fastighetsentreprenörerna skall arbeta proaktivt tillsammans med sina partners för att främja professionell fastighetsservice med brett fastighetskunnande i botten (Framtid)

Fastighetsentreprenörerna skall vara ett transparent skyltfönster och forum där det är öppet för branschens representanter att träffas och utbyta erfarenheter (Öppenhet)

Fastighetsentreprenörerna skall bevaka branschens intressen genom omvärldsbevakning och deltagande i utvecklingen av branschens legala intyg och bevis (Respekt)

Våra värdegrunder

• Framtidsanda och Innovation
• Öppenhet och Transparens
• Respekt och Soliditet

Inloggning