Årsavgifter:

Årsavgiften baserar sig beroende på partnerns omsättning.
Aktuella avgifter hittar ni här:

Oms Mkr

< 10

10 – 15

15 – 20

20 – 30

30 – 40

40 – 50

50 – 75

75 – 100

> 100

Avgift kr

3.000

4.000

5.000

7.500

10.000

12.500

16.250

21.250

25.000

 

Inloggning