Årsavgifter

Årsavgiften baserar sig beroende på partnerns omsättning.
Aktuella avgifter hittar ni här:

Oms Mkr

 

Avgift kr

< 10

3.000

10 – 15

4.000

15 – 20

5.000

20 – 30

7.500

30 – 40

10.000

40 – 50

12.500

50 – 75

16.250

75 – 100

21.250

> 100

25.000