Uppdatering av Fastighetsserviceindex

Just nu arbetar SCB, på uppdrag av Fastighetsentreprenörerna, med att revidera Fastighetsserviceindex så att det blir ytterligare anpassat till våra befintliga medlemsföretag. Indexet används för uppdatering av avtalspriser och är således baserat på kostnaderna i våra medlemmars bolag. Det har gått ut en enkätundersökning till samtliga medlemmar för inhämtning av underlag för revideringen. Vi hoppas …

Uppdatering av Fastighetsserviceindex Läs mer »