Samsyn mellan parterna på Fastighetsentreprenörernas branschdag

      Fastighetsentreprenörerna arrangerade en mycket lyckad branschdag som resulterade i bra möten och idéer för det fortsatta arbetet i branschorganisationen. Som ett led i Fastighetsentreprenörernas arbete bjöd organisationen in medlemsföretag och beställare, d.v.s. fastighetsägare och förvaltare. Värd för dagen var Jim Rendahl som tog emot deltagarna i Coors lokaler i Kista. Ordförande Björn …

Samsyn mellan parterna på Fastighetsentreprenörernas branschdag Läs mer »