Metodbeskrivning Fastighetsindex

Ni har väl inte missat metodbeskrivningen av Fastighetsindex? Fastighetsindex tog vi fram i samarbete med SCB 2012, för att göra det lättare för alla i branschen att följa ändringar i kostnader för fastighetsservicearbeten. År 2017 gjordes en översynsrapport, vilket man gör vart femte år för att följa upp, som ni hittar kan läsa här. Den ligger öppen för alla bland våra dokument.

Som partner får man givetvis även tillgång till varje års Fastighetsindex för att enkelt själv kunna följa med i utvecklingen och justera sina priser efter marknaden.