Varför kan vi inte prata öppet om pris?

Henrik Gustafsson är kontraktschef på Coor Service Management och företaget är medlem i Fastighetsentreprenörerna. I sin krönika lyfter han frågan om varför det är känsligt att prata pris vid upphandling.

Som befintlig leverantör får vi ofta frågan ”Vad skall vi tänka på inför kommande upphandling?” av våra kunder. Mitt svar är alltid detsamma; ”säkerställ att du förstår skillnaden mellan det pris du betalar idag och det du får i anbuden”.

Visst, det kan vara skillnader där man upphandlar något annat än man haft sedan tidigare men ofta finns det en rimligt god överensstämmelse och vid förändringar vet Beställaren vad man lagt till eller dragit ifrån.

Priset är fel
Som Beställare bör det vara intressant att verkligen förstå vad man får i den nya leveransen.

För oss som Leverantörer är det enormt frustrerande att sitta med nöjd kund som vi utvecklats tillsammans med under flera år och sedan förlora en upphandling på pris och samtidigt veta att ny leverans inte kommer att fungera. Priset är helt enkelt fel.

Rädsla att prata öppet om pris
Vi upplever att det finns en rädsla för att öppet prata om själva prislappen. Vi beskriver i upphandlingar sida upp och sida ned hur vi kommer arbeta för att uppfylla till exempel miljö- och kvalitetskrav.

Det borde vara rimligt att gräva lite djupare i själva priset.

  • Hur många timmar har man räknat med?
  • Vilka avverkningsgrader antas?
  • Vilka lönekostnader ligger i kalkylen?
  • Vilka material och tjänster beräknar man köpa och för hur mycket?
  • Hur mycket tid avsätts till utbildning/utveckling av personal?
  • Vilka stödresurser inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö med mera kommer leveransen få del av?
  • Med mera…

Sortera bort oförklarligt lågt pris
Att våga prata öppet om pris, påslag, marginaler med mera bör inte stå i konflikt med att vi som Leverantör sedan står risken att leverera till angiven prisnivå – det är ju ofta redan givet i avtalet. Det står inte heller i konflikt med att ta ett funktionsansvar.

Däremot kommer en (mer) kvalitativ utvärdering av priset ge Er som Beställare en bättre förståelse för hur leveransen kommer gå till och redan i upphandlingen kan anbud med ett oförklarligt lågt pris sorteras bort.

Henrik Gustafsson, kontraktschef på Coor Service Management
Coor är medlem i Fastighetsentreprenörerna

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.