Varför kan vi inte prata öppet om pris?

Henrik Gustafsson är kontraktschef på Coor Service Management och företaget är medlem i Fastighetsentreprenörerna. I sin krönika lyfter han frågan om varför det är känsligt att prata pris vid upphandling. Som befintlig leverantör får vi ofta frågan ”Vad skall vi tänka på inför kommande upphandling?” av våra kunder. Mitt svar är alltid detsamma; ”säkerställ att …

Varför kan vi inte prata öppet om pris? Läs mer »