Förvaltarforums seminarium 2019

Fastighetsentreprenörerna deltog som föreningspartner under seminariedagen

Rubriken för Förvaltarforums årliga seminarium, som genomfördes på Clarion Hotell i Stockholm, var ”Framtidens Förvaltare 2019”. För första gången deltog Fastighetsentreprenörerna som ny föreningspartner till Förvaltarforum. Det var ett mycket välbesökt event med deltagande representanter från såväl beställare, leverantörer, konsulter och branschföreningar. Ämnena som avhandlades var Digital transformation & PropTech, Hållbarhet & Teknik, Hyresgäster & Kundvård samt Framtidens förvaltning. Respektive föredragare var mycket engagerade och det blev en bra interaktion samt diskussion med deltagarna. Höjdpunkten var prisutdelning till Årets Fastighetsförvaltare som avrundning varefter mingel och middag vidtog en bit in på kvällen.

För oss i Fastighetsentreprenörerna, under dagen representerad av Björn Thelning, var det mycket intressant med många givande möten och samtal. Ämnet ”Framtidens Förvaltare” är ju särdeles intressant område för oss och våra synpunkter på ökad samverkan mellan beställare och leverantör respektive en högre grad av transparens i relationen mellan parterna i tjänsteentreprenader kunde bollas med såväl beställarrepresentanter som andra, till exempel Göran Werner i Aff och Anna Cedvén som också engagerar sig mycket i upphandlingsfrågor.

Digitaliseringen inom branschen är i högsta grad aktuell. För oss är inte bara väl fungerande arbetsorder- och affärssystem angelägna utan också byggnadernas dokumentation. Under dagen tittade vi på metoder för scanning av lokaler och installationer vilket framåt kan underlätta och öka informationsbasen i förvaltningsobjekten. Här finns en hel del för oss entreprenörer att engagera oss i.