Vår nya medlem önskas välkommen

Fastighetsentreprenörernas ambition att vara en attraktiv förening för att främja professionell fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster upphandlade på entreprenad ger resultat. Det är glädjande att välkomna ett nytt medlemsföretag till föreningen.

På nyåret anslöt sig Fastighetsägarna Service AB som ägs av föreningen Fastighetsägarna i Stockholm. Bolaget erbjuder allt från fastighetsjuridik, ekonomiska respektive administrativa tjänster och hyresförhandling till driftteknik och fastighetsskötsel. Kontaktperson är Jan Ström som ingår i företagets ledningsgrupp och är Affärsutvecklingschef. Vid föreningens årsmöte valdes också Jan till ordinarie styrelseledamot.