Nu finns det en mötesplats för alla medlemmar på Facebook. Här kan vi byta idéer och ta upp frågor vi har.

Eftersom gruppen är sluten och bara kan läsas av medlemmar, kan vi tryggt dela erfarenheter och problemställningar m.m.

Gå med i gruppen här: https://www.facebook.com/fastighetsentreprenorerna