Kostnadsfri handledarutbildning!

Fastighetsentreprenörerna tar nu emot anmälan från sina medlemmar för en kostnadsfri en dags handledarutbildning i Fastighetsnämndens Utbildningsnämnd regi.
Handledarutbildningen vänder sig till er som tar emot praktikanter eller vill ta emot praktikanter.

Kursen hålls i Stockholm den 22 november mellan kl. 09:00-15:30.

Sista anmälningsdag är 15 november, skicka namn på medlemsföretaget samt de anställdas namn och kontaktuppgifter till admin@fastighetsentreprenorerna.se