Vi hälsar Borg & Merio välkomna!

Vi på Fastighetsentreprenörerna hälsar Borg och Merio Fastighetsförvaltning AB välkommen som ny partner!

”Borg & Merio är en liten och modern fastighetsförvaltning som har över 250 års branscherfarenhet. En av fördelarna med att vara en mindre aktör är att man snabbare och enklare kan hitta såväl nya som bättre sätt att lösa behoven på. Borg & Merio jobbar med ledorden kvalitét, snabbhet och enkelhet”

Läs mer på www.borgmerio.se