Vi hälsar Delagott välkomna!

Vi på Fastighetsentreprenörerna hälsar Delagott Förvaltning välkommen som ny partner!

När Delagott startades 2006 hade de bestämt sig för att de skulle erbjuda både teknisk- och ekonomisk service då de såg fördelarna med att kunderna kunde ha en leverantör som tog ett helhetsgrepp.

Idag sköts ekonomi och bemanning av fastighetsskötsel med egen personal, de har dessutom lokala förvaltningskontor för att komma närmare kunden.

Läs mer på www.delagott.se