Nyheter

När festen tog slut!

Det här är en artikel om en bransch som inte alltid har en ekonomisk hållbar syn på festligheterna. Dagen efter-effekten förmodas bli tuff. Fastigheter har

Läs mer

Förvaltarforums seminarium 2019

Fastighetsentreprenörerna deltog som föreningspartner under seminariedagen Rubriken för Förvaltarforums årliga seminarium, som genomfördes på Clarion Hotell i Stockholm, var ”Framtidens Förvaltare 2019”. För första gången

Läs mer

Ellagen

Vem får utföra vilken typ av elinstallationsarbete? Då vi får en del frågor kring vad som gäller sen den nya ellagen trädde i kraft i

Läs mer

Vi hälsar Gisfast välkomna!

Vi på Fastighetsentreprenörerna hälsar Gisfast (Gislaveds Fastighetstjänst) välkommen som ny partner! Gisfast är en fullservicepartner som erbjuder tjänster inom: Fastighetsskötsel/Anläggning – tar hand om fastigheter och bostadsrättsföreningar både ute

Läs mer

Vi hälsar Delagott välkomna!

Vi på Fastighetsentreprenörerna hälsar Delagott Förvaltning välkommen som ny partner! När Delagott startades 2006 hade de bestämt sig för att de skulle erbjuda både teknisk- och ekonomisk service då de såg fördelarna

Läs mer

Vi hälsar LeaseGreen välkomna!

Vi på Fastighetsentreprenörerna hälsar LeaseGreen välkommen i form av den tidigare partnern Jan Ström (då Fastighetsägarna). LeaseGreens affärsidé är enkel då de förenar fastighetsstrategi, energieffektivisering och reparationsbehov med

Läs mer

Vi hälsar Borg & Merio välkomna!

Vi på Fastighetsentreprenörerna hälsar Borg och Merio Fastighetsförvaltning AB välkommen som ny partner! ”Borg & Merio är en liten och modern fastighetsförvaltning som har över 250 års

Läs mer

Uppdatering av Fastighetsserviceindex

Just nu arbetar SCB, på uppdrag av Fastighetsentreprenörerna, med att revidera Fastighetsserviceindex så att det blir ytterligare anpassat till våra befintliga medlemsföretag. Indexet används för

Läs mer

Nytt företag har anslutit sig

Fastighetsentreprenörerna har glädjen att hälsa ett nytt medlemsföretag välkommen till föreningen. Adamsberg Fastighetsförvaltning AB är det nya medlemsföretaget. Bolaget erbjuder ett helhetskoncept för förvaltning av bostadsrättsföreningar och

Läs mer

Vår nya medlem önskas välkommen

Fastighetsentreprenörernas ambition att vara en attraktiv förening för att främja professionell fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster upphandlade på entreprenad ger resultat. Det är glädjande att välkomna

Läs mer

Inloggning för medlemmar

Nu har alla medlemmar fått en egen inloggning för denna webbplats för att kunna komma in och se det som är förbehållet medlemmarna såsom exempelvis

Läs mer

Kostnadsfri handledarutbildning!

Fastighetsentreprenörerna tar nu emot anmälan från sina medlemmar för en kostnadsfri en dags handledarutbildning i Fastighetsnämndens Utbildningsnämnd regi. Handledarutbildningen vänder sig till er som tar

Läs mer

Facebookgrupp

Nu finns det en mötesplats för alla medlemmar på Facebook. Här kan vi byta idéer och ta upp frågor vi har. Eftersom gruppen är sluten

Läs mer

Branschdag 19 oktober

Nu är det dags att vi funderar över hur vi kan synkronisera oss bättre! Hur når vi en samsyn mellan beställare och leverantörer när det

Läs mer

Inloggning